Услуги


IT консултации

Получаването на експертен консултантски съвет в началото на Вашия проект или идея за бизнес начинание би могло да Ви спести ненужното използване на редица ресурси, които да пренасочите за реализирането на печалби. Консултантските услуги могат да създадат условия за по-бързата миграция от една платформа на друга, подмяната на информационни системи и други сложни ИТ процеси, на достъпна цена.

Ние поемаме ангажимента да анализираме и оптимизираме бизнес нуждите и да изберем подходящата технология, като се вместим в зададените от Вас бюджетни и времеви рамки. Познавайки съвременните тенденции в областта на най-добре работещите софтуерни решения, ние постигаме оптимална възвращаемост на направените от компанията инвестиции, без това да противоречи на нейната политика и процедурна история.

Изработка на софтуер

Увеличете продуктивността си с уеб базирано софтуерно решение за оптимизиране на работните процеси, създадено индивидуално за Вашия бизнес. Изработка на уеб сайтове, desktop приложения за нуждите на клиента.

Облачни услуги

С редица cloud решения, хостинг и сигурност нашите експерти ще приведат точните услуги в съответствие с Вашите нужди.

Аутсорсинг

Искате ли да намалите разходите за ИТ, да повишите неговото качеството и да освободите ресурси, които да пренасочите към основната дейност на вашата организацията?

ПСИТ България има богат опит в предоставянето на изнесени ИТ услуги.

Мигрирането на част или всички ИТ услуги към друга, външна за организация фирма, е подходящо както за големи фирми, така и за малките и средни компании.

При днешния все по-бързо развиващ се дигитален свят, компаниите търсят гъвкавост в управлението на своите информационни технологии. Анализирайки вашите нужди и изработвайки индивидуална стратегия, ние можем да ви предложим рентабилни и сигурни услуги, докато вие се концентрирате върху приоритетите си.

Благодарение на придобития опит и знания, ние ви предлагаме широк пакет от аутсорсинг услуги.

Сервизна дейност

Вашите ИТ ресурси са разнообразни и изцяло съобразени със специфичните ви нужди.

Такъв трябва да бъде и подходът при сервизните услуги – индивидуален, съобразен със специфичните нужди и уникалността на ИТ ресурсите на всяка организация.

Гаранция за високо качество на услугите е многогодишния опит на сервизните ни специалисти!

Нашите сертифицирани екипи извършват голям набор от услуги, инсталират техника и осъществяват промени в конфигурацията на вашата ИТ инфраструктура:

  • Гаранционно обслужване – според гаранционните условия и стандартите на фирмата производител.
  • Извънгаранционно обслужване – конкурентни цени и максимално кратки срокове. Сервизните центрове разполагат със складови наличности на оригинални резервни части от производителите с които ПСИТ България е сервизен партньор.
  • Абонаментна поддръжка на информационни системи – условията зависят от конкретните потребности на Вашата компания.
  • Услуги, свързани с поддръжката на Вашата ИТ техника – консултиране и инсталиране, както и разширяване и модернизиране на информационни системи.

Системна интеграция

Ние предлагаме на нашите клиенти решения под ключ за да решим техни специфични проблеми в областта на информационните технологии.

Имаме делови връзки с редица разработчици и сме в състояние да проектираме и реализираме широк клас информационни продукти (програмни продукти или специфични устройства). За изпълнение на специфични задачи ние наемаме подизпълнители, специалисти в дадената област, като поемаме пълната отговорност за качественото и навременно изпълнение на проекта.

Сглобяване и модернизиране на компютърни системи по заявка на клиента.

Одит на ИТ сигурността.

Мрежи

В съвременния свят комуникациите и съвместната работа на множество изчислителни системи придобиват решаващо значение за успешната дейност на всяка организация и на отделния специалист.

За да може една система да работи надеждно, трябва връзките между отделните и елементи да са изградени професионално и с необходимата гаранция.

Много от нашите клиенти искат усъвършенстване на стара комуникационна система или изграждане на нова. С цел да отговори на изискванията на клиентите и да задоволи максимално пълно и качествено потребностите им ПСИТ България ООД инвестира в областта на изграждането на кабелни мрежи, структурно окабеляване и интегриране на изчислителни системи.

Имаме подготвени и сертифицирани специалисти за изграждане на мрежи отговарящи на международните стандарти и покриващи изискванията за 15-годишна фирмена гаранция. (RIT,AMP, IBM,BrandRex и др.)

Изграждали сме самостоятелно или в екип с други фирми обекти в София и страната.

Backup решения

Технически мерки и организационни процеси за възстановяване на системи, данни, бизнес операции и инфраструктура след настъпване на аварийно събитие.