За НасПСИТ България ООД:


e създадена през 1991 г., обединява в себе си висок професионализъм, гъвкавост и адаптивност към бързо променящата се среда. Използвайки най-новите технологии, ние предлагаме на своите клиенти широк обхват на IT решения за бизнеса.

Основния предмет на дейност на фирмата е свързан с предоставяне на професионални и сигурни IT решения на своите клиенти. Тук се вкючват, както поддръжка и ремонт на вече съществуваща изчислителна техника и устройства, така и проектиране, изграждане и поддръжка на изцяло нови информационни системи, адаптирани към специфичните изисквания на клиента и съобразени с най-новите технологии.

Основна насока в развитието на ПСИТ България ООД е осъществяването на висококачествен и надежден сервиз, поддръжка и ремонт, осигуряващ на нашите клиенти сигурност в експлоатацията на изчислителната техника. Дългогодишния опит на компанията в изграждането, експлоатацията и поддръжката, както и постоянно развиващите се специалисти водят до гарантирано високо качество на предлаганите услуги.

Целта на фирмата е да удовлетворява постоянно нарастващите потребности на клиентите от висококачествени информационни и сервизни услуги.


Част от нашите клиенти:


client client client client client client client client client